1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(130)'2015
  5. Метод розподілу задач з врахуванням затрат на синхронізацію при паралельному моделюванні складних цифрових систем в гетерогенному обчислювальному середовищі

Метод розподілу задач з врахуванням затрат на синхронізацію при паралельному моделюванні складних цифрових систем в гетерогенному обчислювальному середовищі

Д.О. Гавриш, С.М. Саранча, М.О. Волк
Анотації на мовах:


Анотация: Для оптимізації процесу моделювання необхідно враховувати затрати середовища моделювання на проведення синхронізації, яке базується на передачі повідомлень між робочими станціями. Для цього необхідно розробити алгоритм розподілу задач між робочими станціями, який враховує характеристики каналу передачі даних кожної окремої робочої станції і середнє значення кількості інформації, що передається паралельними процесами для забезпечення синхронізації.


Ключові слова: процес,обчислювальна складність, ресурсоємність