1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(130)'2015
  5. Перспективи застосування нелінійних дискретних сигналів в сучасних телекомунікаційних системах і мережах

Перспективи застосування нелінійних дискретних сигналів в сучасних телекомунікаційних системах і мережах

О.А. Замула, Є.О. Семенко
Анотації на мовах:

Наводяться критерії відбору дискретних послідовностей (ДП) для використання в якості маніпулюючих для формування складних широкосмугових сигналів. Обговорюються результати досліджень ансамблевих, кореляційних, технологічних властивостей різних класів ДП та даються оцінки відповідності класів ДП, що аналізуються, відомим критеріям. Розглядається можливість використання різних класів ДП в додатках систем з розподіленим спектром.
Ключові слова: ізоморфізм, кореляційна функція, критерій, об’єм системи сигналів, статистичні характеристики