1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(130)'2015
  5. ПРИНЦИПИ ІНТЕГРАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ В СУЧАСНІ SCADA СИСТЕМИ

ПРИНЦИПИ ІНТЕГРАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ В СУЧАСНІ SCADA СИСТЕМИ

I.Л. Левчук, О.В. Білоброва, В.I. Корсун
Анотації на мовах:

У роботі досліджена актуальна проблема інтеграції спеціального програмного забезпечення інформаційнокеруючих систем, реалізованого на мовах програмування високого рівня, в сучасні SCADA системи. Розглянуті можливі варіанти вирішення проблеми, обґрунтований вибір найкращого варіанта. Розроблено узагальнену структура взаємодії спеціального програмного забезпечення з SCADA. Проведена експериментальна апробація запропонованого способу інтеграції на прикладі SCADA TRACE-MODE 6 і спеціального програмного забезпечення для моделювання та статичної оптимізації масообмінних, суміщених і каталітичних процесів з розподіленими керуючими впливами.
Ключові слова: людино-машинний інтерфейс, спеціальне програмне забезпечення, SCADA, математична модель, розподілені управляючі дії