1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(130)'2015
  5. Комп'ютерна система обробки експериментальних даних на базі нейронної мережі

Комп'ютерна система обробки експериментальних даних на базі нейронної мережі

О.І. Соловйова
Анотації на мовах:

Стаття присвячена розробці комп'ютерної системи на базі штучної нейронної мережі для обробки експериментальних клінічних даних. Вирішена задача класифікації стану об’єкту діагностики за допомогою обробки його клінічних даних методами штучного інтелекту на прикладі ранньої діагностики цукрового діабету 2 типу. Проведене обґрунтування вибору архітектури та алгоритму навчання штучної нейронної мережі для вирішення задачі класифікації. Для з'ясування статистичної достовірності отриманих відмінностей оцінок ймовірностей знайдені точні межі довірчих інтервалів для них з раніше встановленим рівнем достовірності.
Ключові слова: компютерна система, нейронна мережа, класифікація