1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(130)'2015
  5. Інформаційні технології розробки спеціалізованих систем інтеграції корпоративних даних в умовах структурної невизначеності

Інформаційні технології розробки спеціалізованих систем інтеграції корпоративних даних в умовах структурної невизначеності

І.М. Галушка, С.С. Щербак
Анотації на мовах:

Створена інформаційна технологія розробки спеціалізованих систем інтеграції корпоративних даних в умовах структурної невизначеності, яка забезпечує взаємодію успадкованих інформаційних систем підприємства та засоби для взаємодії з сервісною шиною підприємства, побудованої на основі технологій пов'язаних даних. Розглянуті основні проблеми проектування архітектури сучасних систем інтеграції корпоративних даних і запропоновані практичні способи вирішення даних проблем, які полягають у створенні патернів інтегрованих даних та використанні уніфікованого інтерфейсу користувача, який адаптує подання даних інтегрувального джерела в уявлення, сумісне з сервісною шиною підприємства.
Ключові слова: інформаційні системи, сервісна шина підприємства, пов'язані дані, розподілені об'єкти, патерни інтеграції