1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(130)'2015
  5. Підвищення ефективності іт-проектів за рахунок мінімізації ризиків за допомогою методів нечіткої логіки

Підвищення ефективності іт-проектів за рахунок мінімізації ризиків за допомогою методів нечіткої логіки

О.В. Скакаліна
Анотації на мовах:

У статті розглядаються проблеми керування ризиками в розробці та реалізації ІТ-проектів на основі нечіткої логіки. Розглянути приклади внутрішніх проектних ризиків і можливі шляхи їх зменшення. В якості критерію вибору найбільш ефективного проекту пропонується дев'ятибальна шкала Сааті та «метод найгіршого випадку», основу якого складає принцип перетинання нечітких критеріїв Белмана-Заде.
Ключові слова: управління ризиками ІТ-проектів, нечіткі множини, нечітка логіка, нечітка змінна, лінгвістична змінна, ІТ - проект, стандарти управління IT - проектами