1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(130)'2015
  5. Моделювання локалізації ландшафтної пожежі з використанням технічних засобів

Моделювання локалізації ландшафтної пожежі з використанням технічних засобів

Т.М. Обіженко, О.А. Тарасенко
Анотації на мовах:

У статті здійснено огляд останніх моделей лінії прокладки протипожежного бар'єру при локалізації (гасінні) ландшафтної (природної) пожежі за допомогою технічних засобів. Динамічна область пожежі обмежується лінією - контуром пожежі, що допускає явне подання у полярних координатах або параметричне завдання у разі складного неопуклого контуру. Розглянуто випадки активної локалізації (гасіння) при русі сил пожежогасіння уздовж контуру пожежі та пасивної локалізації, коли границя області пожежі замінюється її опуклою оболонкою.
Ключові слова: локалізація, ландшафтна пожежа, пожежний літак, протипожежний бар'єр