1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(130)'2015
  5. Імітаційна ергономічна оцінка функціонування системи «рятувальник - засоби захисту та ліквідації аварії - надзвичайна ситуація»

Імітаційна ергономічна оцінка функціонування системи «рятувальник - засоби захисту та ліквідації аварії - надзвичайна ситуація»

О.М. Рева, В.М. Стрілець
Анотації на мовах:

Показано, що імітаційну ергономічну оцінку процесу проведення аварійно-рятувальних робіт доцільно проводити на основі аналізу багатофакторних поліноміальних моделей, отриманих в результаті реалізації традиційного плану техніко-економічних експериментів 3х3х3. Це дозволяє отримати кількісні нелінійні оцінки як терезів окремих факторів, що впливають на ефективність функціонування системи «рятувальник - засоби захисту особового складу та ліквідації аварії - надзвичайна ситуація», так і ваг їх взаємного впливу. При цьому конкретні рекомендації доцільно розробляти по максимальному перепаду в однофакторних моделях, отриманих при стабілізації інших факторів не тільки для центру факторного простору, але й для рівнів, що відповідають координатам екстремумів розглянутого показника ефективності системи.
Ключові слова: ергономічна оцінка, система «рятувальник - засоби захисту особового складу та ліквідації аварії - надзвичайна ситуація», імітаційне моделювання, багатофакторні моделі