1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(130)'2015
  5. Функції та структура комп’ютеризованої системи пожежної сигналізації

Функції та структура комп’ютеризованої системи пожежної сигналізації

В.М. Рудницький, М.В. Хрульов, Ю.Ф. Єрофеєв
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто питання формування структури комп’ютеризованої системи пожежної сигналізації на основі функціонально-структурного підходу, запропонованого в роботах Є.П. Балашова. В результаті декомпозиції цільової функції системи формується дерево функцій. Функції 1-го рівня визначають основні показники комп’ютеризованої системи пожежної сигналізації, такі як продуктивність, надійність, функціональність і мають першочерговий вплив на структуру системи. Додаткові функції 2-го рівня розширюють функціональність комп’ютеризованої системи пожежної сигналізації, впливають на якість роботи системи в цілому. Наведено результати синтезу структури комп’ютеризованої системи пожежної сигналізації на основі запропонованого дерева функцій.


Ключові слова: дерево функцій, структура, функціонально-структурний підхід, комп’ютеризована система пожежної сигналізації