1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(130)'2015
  5. Кореляція мовних компетенцій та рівня розвитку загальнонавчальних навичок і вмінь у навчанні іноземної мови

Кореляція мовних компетенцій та рівня розвитку загальнонавчальних навичок і вмінь у навчанні іноземної мови

О.А. Макогон, С.А. Новік
Анотації на мовах:

Стаття присвячена визначенню взаємозв'язків результатів, які учні досягли при вивченні іноземної мови, та рівня розвитку загальнонавчальних навичок та вмінь. Визначивши множини комунікативних, інтелектуальних, організаційних та інформаційних загальнонавчальних навичок, пропонується сформувати з них область, відповідно до рівня володіння іноземною мовою. Розмір цієї області збільшується пропорційно зростанню загального обсягу знань. У проекції на підвищення рівня володіння іноземною мовою запропонована технологія формування загальнонавчальних навичок та вмінь.
Ключові слова: шкала рівнів володіння мовою, розвиток мовних компетенцій, загальнонавчальні навички та вміння