1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(131)'2015
  5. Компенсація нелінійності напівпровідникового терморезистора за допомогою штучної нейронної мережі

Компенсація нелінійності напівпровідникового терморезистора за допомогою штучної нейронної мережі

О.В.Запорожець, Т.О. Овчарова, І.В. Руженцев
Анотації на мовах:

Запропоновано метод корекції функції перетворення напівпровідникового терморезистора з використанням компенсатора нелінійності на базі тришарового персептрона. За допомогою імітаційного моделювання на ЕОМ досліджено працездатність запропонованого метода, проведено порівняльний аналіз з поліноміальними компенсаторами нелінійності.
Ключові слова: штучна нейронна мережа, персептрон, навчання, компенсація нелінійності