1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(131)'2015
  5. Обробка інформації при дослідженні властивостей вологих матеріалів методом синхронного теплового аналізу

Обробка інформації при дослідженні властивостей вологих матеріалів методом синхронного теплового аналізу

С.О. Іванов, Л.Й. Воробйов, Л.В. Декуша
Анотації на мовах:

Стаття присвячена проблемі вимірювання теплоємності та теплоти випаровування з вологих неоднорідних матеріалів, оцінці факторів впливу на процес випаровування вологи, отриманню даних, необхідних для оптимізації процесу сушки вологої сировини. Представлений принцип роботи та методи обробки інформації в новій установці синхронного теплового аналізу, яка дозволяє здійснювати вимірювання вказаних характеристик з високою точністю для неоднорідних за структурою матеріалів.
Ключові слова: теплота, випаровування, теплоємність, сушка, СТА, критерій Ребіндера