1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(131)'2015
  5. Вимірювальна задача визначення модуля повного імпедансу елемента ланцюга

Вимірювальна задача визначення модуля повного імпедансу елемента ланцюга

C.Ф. Левiн
Анотації на мовах:

Розглянуто приклад з Додатку H.2 «Настанови з подання невизначеності вимірювання» з точки зору теорії вимірювальних завдань. Показано, що характеристики невизначеності результатів у прикладі істотно розходяться з ін.тервальними оцінками математичної статистики.
Ключові слова: метод непрямого виміру, сумарна невизначеність, толерантний інтервал, похибка неадекватності моделей