1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(131)'2015
  5. Математична модель напівпровідникового перетворювача з п’ятнадцятизонним регулюванням вихідної напруги

Математична модель напівпровідникового перетворювача з п’ятнадцятизонним регулюванням вихідної напруги

В.В. Михайленко, М.С. Шифанова, В.П. Світайло, Л.М. Снітко
Системи обробки інформації. — 2015. — № 6(131). С. 119-122.
УДК 621.314
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті проведено аналіз електромагнітних процесів в електричних колах з напівпровідниковими комутаторами. Створено математичну модель для аналізу електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах з широтно-імпульсним регулюванням вихідної напруги. Наведено графіки, що відображають електромагнітні процеси у електричних колах. Розроблено нову математичну модель усталених і перехідних процесів у електричних колах напівпровідникових перетворювачів модуляційного типу з багатоканальним зонним використанням лінійних напруг трифазної мережі живлення без урахування втрат електроенергії у комутаторах для швидкої оцінки впливу параметрів навантаження на характеристики регульованих синусоїдних і постійних напруг. Результати цієї роботи можна використати для розвитку методу багатопараметричних модулюючих функцій для спрощення аналізу перехідних процесів у електричних колах без врахуванням втрат у ключових елементах.


Ключові слова: електромагнітні процеси, вихідні напруга та струм, струм навантаження, метод багатопараметричних модулюючих функцій
Бібліографічний опис для цитування:
Михайленко В.В., Шифанова М.С., Світайло В.П., Снітко Л.М. Математична модель напівпровідникового перетворювача з п’ятнадцятизонним регулюванням вихідної напруги. Системи обробки інформації. 2015. № 6(131). С. 119-122.