1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(131)'2015
  5. Оцінка впливу внутрішньосистемних збурень на точність вимірювання спектру просторових частот методом максимальної ентропії

Оцінка впливу внутрішньосистемних збурень на точність вимірювання спектру просторових частот методом максимальної ентропії

В.В. Скачков, В.В. Чепкій, О.М. Єфимчиков, В.І. Павлович
Анотації на мовах:

Запропоновано аналітичний підхід до дослідження впливу внутрішньосистемних збурювань на точність вимірювання просторових частот за методом максимуму ентропії. Отримано аналітичні вирази, які дозволяють визначити область значень і характер поведінки функції спектрального рельєфу (ФСР), оцінити верхню і нижню межі точності, а також проілюструвати деформації ФСР в умовах внутрішньосистемної невизначеності.
Ключові слова: просторова частота, функція спектрального рельєфу, метод максимальної ентропії, внутрішньосистемні збурення, кореляційна матриця, параметричний вектор