1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(131)'2015
  5. КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ВИМІРЮВАЧ НИЗЬКОІНТЕНСИВНИХ НВЧ ВИПРОМІНЮВАНЬ

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ВИМІРЮВАЧ НИЗЬКОІНТЕНСИВНИХ НВЧ ВИПРОМІНЮВАНЬ

К.Л. Шевченко, В.В. Горкун, І.Л. Кива
Анотації на мовах:

Розглянута структура кореляційного радіометра, що забезпечує можливість вимірювання слабких і надслабких шумоподібних сигналів надвисокочастотного діапазону. Використання запропонованої схеми побудови радіометричної апаратури забезпечує підвищення чутливості і точності вимірювань за рахунок розширення смуги частот випромінювання, що приймається, зниження впливу корельованих і некорельованих шумів підсилювальних елементів вимірювального каналу, а також неконтрольованих напруг зсуву нуля балансного змішувача.
Ключові слова: СВЧ випромінювання, шумовий сигнал, радіометр, кореляційний обробка