1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(131)'2015
  5. Дослідження автоматизованої класифікації з використанням вейвлет-перетворення

Дослідження автоматизованої класифікації з використанням вейвлет-перетворення

Г.Ю. Щербакова, В.М. Крилов
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено дослідження методів класифікації з навчанням з визначенням коефіцієнтів розділяючих поверхонь з допомогою методів оптимізації з використанням вейвлет-перетворення з урахуванням та без урахування обмежень у вигляді нерівностей. Запропоновані рекомендації для вибору методу оптимізації при класифікації в автоматизованих системах з урахуванням особливостей етапу виробництва. Ці рекомендації дозволяють обґрунтувати вибір методу пошуку оптимуму при класифікації в залежності від етапу навчання (додаткового навчання) автоматизованої системи та, як правило, протилежних вимог до швидкодії і достовірності класифікації в конкретній ситуації на виробництві.


Ключові слова: автоматизовані системи, класифікація, оптимізація, вейвлет-перетворення