1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(132)'2015
  5. Формальне подання єдиного інформаційного простору складного об’єкту управління з позицій аналітичної геометрії при виготовленні авіаційних конструкцій

Формальне подання єдиного інформаційного простору складного об’єкту управління з позицій аналітичної геометрії при виготовленні авіаційних конструкцій

В.В. Воронько
Анотації на мовах:

Розглянуто метричні властивості інформаційного простору інтегрованих експертних систем підтримки прийняття рішень щодо управління складними топологічно розосередженими об'єктами, окремі елементи яких (типові блоки формування рішень) інтерпретовано з позицій аналітичної геометрії у вигляді точок дискретного простору.
Ключові слова: експертна система, дискретне інформаційний простір, блок формування рішень, кластеризація