1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(132)'2015
  5. Кумулянтний аналіз акустичних сигналів витоків рідини в трубопроводі

Кумулянтний аналіз акустичних сигналів витоків рідини в трубопроводі

О.І. Красильніков, Т.А. Полобюк
Анотації на мовах:

Отримано загальні вирази для знаходження одновимірних кумулянтів і кумулянтних коефіцієнтів акустичних сигналів витоку. Проаналізовано вплив параметрів моделі сигналів витоку на значення кумулянтних коефіцієнтів. Встановлено, що при експоненціальній формі імпульсів і показниковому розподілі їх амплітуд сигнали витоку мають гаммарозподіл миттєвих значень.
Ключові слова: виявлення витоків в трубопроводі, акустичне контактне течошукання, акустичний сигнал витоку, кумулянтні функції