1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(132)'2015
  5. Аналіз методів моделювання діяльності оператора в системі "людина-машина"

Аналіз методів моделювання діяльності оператора в системі "людина-машина"

О.В. Сергунова, М.А. Павленко, А.І. Тимочко, В.Є. Воробйов
Анотації на мовах:


Анотация: В даній роботі розглядаються моделі діяльності оператора системи "людина-машина", які розкривають багатофункціональність людини у всіх відбуваються (екстрених) ситуаціях. На початкових етапах моделювання аналізуються раніше створені моделі, з цих моделей відображаються вимоги до створення моделі діяльності оператора системи людина-машини. Також розробляється математична модель системи, яка відображає особливості діяльності оператора системи "людина-машина".


Ключові слова: модель діяльності оператора система людина-машина, функціональні мережі, процес функціонування, людино-машинна система