1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(132)'2015
  5. Визначення відносної оцінки тяжкості хвоста розподілу – рівня хвоста

Визначення відносної оцінки тяжкості хвоста розподілу – рівня хвоста

В.Ю. Дубницький, О.І. Ходирєв
Анотації на мовах:

Введено логарифмічну відносну міру тяжкості хвоста розподілів – рівень хвоста. Запропонована міра є функцією відношення величини хвостів порівнюваного і базисного (еталонного) розподілів, визначена в децибелах. Показано, що запропонована міра істотно залежить від видів порівнюваних розподілів, рівня порівнюваної ймовірності і точності обчислень. Для однопараметричних розподілів, визначених на додатній напівосі, таких, як: показниковий розподіл, розподіл Релея, спрощений розподіл Релея-Райса, розподіл Максвелла, гіперекспоненційний розподіл визначено рівень хвоста по відношенню до розподілу Парето. Для двохпараметричних розподілів, визначених на додатній напівосі, таких, як: бета-розподіл другого роду, гамма-розподіл, нормований розподіл Ерланга другого порядку, узагальнений розподіл Ерланга другого порядку, розподіл Вейбула, гіперекспоненційний розподіл другого порядку, розподіл модуля двовимірного випадкового вектора, розподіл Накагамі, зворотний розподіл Гаусса, розподіл спеціального вигляду визначено рівень хвоста по відношенню до логарифмічно нормального розподілу. Для двохпараметричних розподілів, визначених на всій числовій осі, таких, як: розподіл Лапласа, розподіл мінімального значення, розподіл максимального значення, визначено рівень хвоста по відношенню до нормального розподілу.
Ключові слова: хвіст розподілу, тяжкість хвоста, децибели, рівень хвоста, показниковий розподіл, розподіл Релея, спрощений розподіл Релея-Райса, розподіл Максвелла, гіперекспоненційний розподіл, розподіл Парето, бета-розподіл другого роду, гамма-розподіл, нормований розподіл Ерланга другого порядку, узагальнений розподіл Ерланга другого порядку, розподіл Вейбулла, гіперекспоненційний розподіл другого порядку, розподіл модуля двовимірного випадкового вектора, розподіл Накагамі, зворотний розподіл Гаусса, розподіл спеціального вигляду, логарифмічно нормальний розподіл, розподіл Лапласа, розподіл мінімального значення, розподіл максимального значення, подвійний показниковий розподіл, логістичний розподіл, розподіл Чампернаума, нормальний розподіл