1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(132)'2015
  5. Аналітичний опис функцій приналежності бінечітких чисел

Аналітичний опис функцій приналежності бінечітких чисел

Л.Г. Раскін, О.В. Сіра
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано методику отримання опису сімейства функцій приналежності, відповідних заданому бінечеткому числу. Технологія застосування цієї методики детально проілюстрована на простому прикладі відшукання сімейства функції приналежності трикутного нечіткого числа, один з параметрів функції належності якого також трикутне нечітке число. Розглянуто метод розрахунку очікуваного значення ступеня приналежності можливих значень бінечеткіх чисел з дворівневої невизначеністю.


Ключові слова: нечітка математика, бінечіткі числа, функція приналежності, очікуване значення, аналітичний опис, дворівнева невизначеність