1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(132)'2015
  5. Відображення порядкових характеристик в чисельну шкалу на основі нечіткої кластеризації

Відображення порядкових характеристик в чисельну шкалу на основі нечіткої кластеризації

В.О. Самітова
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається задача кластеризації даних, що задані в порядковій шкалі, в умовах реального часу. Для класифікації запропоновано метод рекурентної нечіткої кластеризації даних, що базується на заміні спостережень їх порядково-цифровим відображенням.


Ключові слова: кластеризація, порядкова шкала, FCM, рекурентна кластеризація, порядково-цифрове відображення