1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(132)'2015
  5. Загальна парадигма захисту інформації: носії та середовище поширення інформації

Загальна парадигма захисту інформації: носії та середовище поширення інформації

І.А. Громико
Анотації на мовах:


Анотация: У статті викладено новий підхід до таких інформаційних термінів, як «носій інформації», «середовище поширення» і «технічний канал витоку інформації», що дозволяє усунути розмитість і неоднозначність їх трактування при підготовці кадрів для системи ТЗІ.


Ключові слова: інформація, захист інформації, носії інформації, середовище поширення, канал витоку інформації