1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(132)'2015
  5. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ В ІТКМ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРОТОКОЛІВ ТРАНСПОРТНОГО РІВНЯ МОДЕЛІ OSI У ЯКОСТІ СТЕГОКОНТЕЙНЕРА

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ В ІТКМ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРОТОКОЛІВ ТРАНСПОРТНОГО РІВНЯ МОДЕЛІ OSI У ЯКОСТІ СТЕГОКОНТЕЙНЕРА

І. В. Рубан, С.В. Смеляков, А.О. Смірнов, В.С. Бурковський
Анотації на мовах:

У даній статті розглянуті можливості з використання особливостей протоколів транспортного рівня моделі OSI/ISO у якості стегоконтейнера. Описано найбільш поширені методи tcp-стеганографії. Проведено порівняльний аналіз деяких властивостей протоколів TCP та UDP. Обґрунтовано доцільність використання особливостей протоколів транспортного рівня моделі OSI/ISOу якості стегоконтейнера.
Ключові слова: мережева стеганографія, стеганографічний канал, стегоконтейнер