1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(132)'2015
  5. Про мережу IDEA2M–m, що складається з m раундових функцій та її модифікації

Про мережу IDEA2M–m, що складається з m раундових функцій та її модифікації

Г.Н. Туйчиєв
Анотації на мовах:

У статті на основі схеми Лай-Мессі розроблені мережі, що складаються з 2m підблоків. У розроблених мережах, аналогічно мережі Фейстеля, при зашифруванні і розшифруванні використовується один і той же алгоритм і як раундові функції можна використовувати будь-які перетворення. На основі цього в розроблених мережах можна побудувати алгоритм блокового шифрування довжиною блоку 64m біт при довжині підблоку, рівній 32 бітам, довжиною блоку 32m біт при довжині підблоку, рівній 16 бітам і довжиною блоку 16m біт при довжині підблоку, рівній 8 бітам.
Ключові слова: мережа Фейстеля, схема Лай–Мессі, зашифрування, розшифрування, алгоритм блокового шифрування, раунд, раундовая функція, раундові ключі, вихідне перетворення, блок, підблок, множення по модулю, складання по модулю, мультиплікативна інверсія, аддитивна інверсія