1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(132)'2015
  5. Метод оцінки інформативності двохбазисного біадичного представлення контурованої відеопослідовності

Метод оцінки інформативності двохбазисного біадичного представлення контурованої відеопослідовності

В.В. Бараннік, Ю.М. Рябуха
Анотації на мовах:

Показана актуальність використання дистанційних мобільних систем відео моніторингу, як одної з ключових для вдосконалення технології аеромоніторингу кризових ситуацій. Виявлено, що існують значні ризики щодо безпеки відеоінформаційного ресурсу в процесі функціонування систем аеромоніторингу. Показано, що одним з ключових напрямків розвитку систем інформаційного забезпечення є збільшення ефективності технологій обробки відеоданих для бортових комплексів, в руслі забезпечення необхідної семантичної цілісності ВІР і підвищення оперативності його доставки. Варіантом таких технологій є метод обробки контурованих сегментів на основі збереження семантичної інформації з використанням двохбазисного біадичного представлення. У цьому випадку сегменти відеокадру розбиваються на контуровані відеопослідовності, що представляють собою дві складові: незначну і контурну (базову). Викладаються основні етапи розробки методу оцінки інформативності синтаксичного представлення контурованої відеопослідовності на основі двохбазисного біадичного кодування. Метод заснований на побудові аналітичних виразів для оцінки: синтаксичної щільності, тобто оцінки інформативного синтаксичного представлення без врахування семантичного навантаження сегмента; величини відносного виграшу (коефіцієнт приросту) по синтаксичній щільності щодо щільності вихідного представлення.
Ключові слова: відеомоніторинг, контурована відеопослідовність, двохбазісне біадичне число, синтаксична щільність