1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(132)'2015
  5. Розробка проекту для створення нового класу Color і елементу управління TextBox з новою властивістю Symbols в системі об'єктно-орієнтованого програмування

Розробка проекту для створення нового класу Color і елементу управління TextBox з новою властивістю Symbols в системі об'єктно-орієнтованого програмування

М.А. Бондаренко, В.А. Жилін
Анотації на мовах:

Дана робота присвячена розробці нового компоненту ACTIVEX (елементу управління TextBox з новою властивістю Symbols) і нового призначеного для користувача класу Color в системі об'єктного-орієнтованого програмування Visual Basic. У роботі представлені результати розробки і програмування нового елементу управління і нового класу об'єктів. Приведені результати тестування нового елементу управління і нового класу, що демонструють коректність їх роботи. Розроблений елемент управління може бути використаний при створенні різних прикладних програм, пов'язаних з обробкою символьної інформації. Новий клас може бути корисний при розробці прикладних програм, пов'язаних з обробкою зображень (графічних редакторів).
Ключові слова: ACTIVEX, TextBox, Symbols, Visual Basic, призначений для користувача клас Color, колекція об'єктів, система об'єктно-орієнтованого програмування, елемент управління