1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(132)'2015
  5. Побудова предикатної моделі процесу формування програмної архітектури

Побудова предикатної моделі процесу формування програмної архітектури

С.Ю. Шабанов-Кушнаренко, А.О. Мамедов
Анотації на мовах:

Розглянуто проблему вдосконалення методу контролю процесу створення програмних засобів, що дозволяє підвищити ефективність процесу розробки ПЗ в умовах вимог, що змінюються. Запропоновано підхід до використання гнучких методологій розробки, що дозволяє своєчасно і ефективно вносити зміни в проект відповідно до нових вимог, а також виявляти та усувати відхилення від бажаного результату на ранніх етапах розробки продукту за рахунок постійної верифікації продукту замовником.
Ключові слова: гнучкі методології розробки ПЗ, життєвий цикл ПЗ, управління проектами