1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(132)'2015
  5. Використання кореляційного методу для оцінки поточного стану оператора зорового профілю

Використання кореляційного методу для оцінки поточного стану оператора зорового профілю

Л.Ф. Сайківська
Анотації на мовах:

В роботі запропоновано спосіб оцінки поточного функціонального стану оператора зорового профілю з використанням кореляційного методу. Показана можливість визначення оптимального набору показників функціонального стану людини за допомогою значення мультиколінеарності і можливість використання мультиколінеарності в якості інтегративного показника для оцінки функціонального стану оператора в процесі вирішення зорових завдань.
Ключові слова: кореляційнний метод, оцінка поточного стану оператора, функціональний стан людини