1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(132)'2015
  5. Інформаційна система рейтингової оцінки професійної діяльності викладачів вишів

Інформаційна система рейтингової оцінки професійної діяльності викладачів вишів

К.С. Барашев, В.А. Кірвас
Анотації на мовах:

У статті розглядається інформаційна система рейтингової оцінки якості професійної діяльності викладачів гуманітарних вишів. Рейтинги визначаються з навчально-методичної, науково-дослідної, організаційної та виховної робіт на основі сум балів, розрахованих за окремими показниками з урахуванням відповідних вагових коефіцієнтів.
Ключові слова: рейтинг, оцінка, викладач вищу, професійна діяльність