1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(132)'2015
  5. Про модульно-рейтинговий контроль знань студентів

Про модульно-рейтинговий контроль знань студентів

О.В. Калиниченко, Р.Д. Козел, В.А. Лещінський, І.А. Лещінська
Анотації на мовах:


Анотация: Проаналізовано проблеми автоматизації модульно-рейтингового контролю знань студентів з метою розробки програмної системи підтримки прийняття рішень. Запропоновано методику побудови автоматизованої модульнорейтингової системи та її реалізації із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Сформульовано принципи визначення рейтингу та нарахування балів відповідно до вимог дисципліни та викладача, які можуть бути покладені в основу автоматизованої інформаційної системи модульно-рейтингового контролю.


Ключові слова: модульно-рейтинговий контроль, оцінювання знань, рейтинг, технологія