1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(14)'2008
  5. Інформаційна модель апертурно-координатного представлення зображення

Інформаційна модель апертурно-координатного представлення зображення

С.І. Кривєнко, М.Ф. Сидоренко, Б.В. Остроумов
УДК 621.327:681.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядається підхід щодо оцінки ступеня інформативності зображень на основі побудови апертурно-координатного представлення. Будуються моделі оцінки інформативності в масивах апертур і масивах координат апертур на шкалі кольоровості. Масиви апертур представляються у вигляді різницевих поліадичних чисел. Різницевий підхід базується на збільшенні довжин апертур для систем стиснення з контрольованою погрішністю. Для оцінки інформативності в масивах координат апертур використовується структурний підхід. В цьому випадку надмірність в масивах координат апертур, обумовлюється накладенням обмежень на динамічний діапазон і на алфавіт значень, що набувають, елементами масивів координат апертур. Проводиться оцінка мінімального значення ступеня компактного представлення зображень в результаті зниження структурно-комбінаторної і психовізуальної надмірності.


Ключові слова: апертурно-координатне представлення, стиснення зображень
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кривєнко С.І., Сидоренко М.Ф., Остроумов Б.В. Інформаційна модель апертурно-координатного представлення зображення. Системи озброєння і військова техніка. 2008. № 2(14). С. 88-90.