1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(14)'2008
  5. Інформаційна модель апертурно-координатного представлення зображення

Інформаційна модель апертурно-координатного представлення зображення

С. І. Кривєнко, М. Ф. Сидоренко, Б. В. Остроумов
УДК 621.327:681.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Розглядається підхід щодо оцінки ступеня інформативності зображень на основі побудови апертурно-координатного представлення. Будуються моделі оцінки інформативності в масивах апертур і масивах координат апертур на шкалі кольоровості. Масиви апертур представляються у вигляді різницевих поліадичних чисел. Різницевий підхід базується на збільшенні довжин апертур для систем стиснення з контрольованою погрішністю. Для оцінки інформативності в масивах координат апертур використовується структурний підхід. В цьому випадку надмірність в масивах координат апертур, обумовлюється накладенням обмежень на динамічний діапазон і на алфавіт значень, що набувають, елементами масивів координат апертур. Проводиться оцінка мінімального значення ступеня компактного представлення зображень в результаті зниження структурно-комбінаторної і психовізуальної надмірності.
Ключові слова: апертурно-координатне представлення, стиснення зображень
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кривєнко С. І. Інформаційна модель апертурно-координатного представлення зображення / С. І. Кривєнко, М. Ф. Сидоренко, Б. В. Остроумов  // Системи озброєння і військова техніка. — 2008. — № 2. — С. 88-90.