1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(14)'2008
  5. Параметри електричної схеми Batterworth-Van Dyke п'єзоелемента з міжелектродним зазором і однобічним масонавантаженням

Параметри електричної схеми Batterworth-Van Dyke п'єзоелемента з міжелектродним зазором і однобічним масонавантаженням

В. М. Савченко , С. В. Хуторненко
УДК 621.328
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

На основі аналізу існуючих моделей еквівалентних електричних схем (ЕЕС) кварцових п'єзорезонаторів показана можливість застосування ЕЕС Batterworth-Van Dyke (BVD) для випадку п'єзоелемента (ПЕ) з міжелектродним зазором і однобічним масонавантаженням. Приведено методику визначення параметрів ЕЕС для кварцових ПЕ з міжелектродним зазором і однобічним масонавантаженням на основі одномірної моделі коливань ПЕ. Отримано параметри рівнобіжної і послідовної галузей ЕЕС і співвідношення для добротності і ємнісного відношення ПЕ. Проведено порівняння відомих і отриманих співвідношень.
Ключові слова: п'єзокварцовий резонатор, п'єзоелемент, еквівалентна електрична схема, динамічні параметри ЕЕС, масонавантаження, міжелектродний зазор
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Савченко В. М. Параметри електричної схеми Batterworth-Van Dyke п'єзоелемента з міжелектродним зазором і однобічним масонавантаженням / В. М. Савченко , С. В. Хуторненко  // Системи озброєння і військова техніка. — 2008. — № 2. — С. 104-107.