1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(133)'2015
  5. Оцінка швидкості модуляції сигналів в системах автоматичного радіомоніторингу

Оцінка швидкості модуляції сигналів в системах автоматичного радіомоніторингу

О.І. Вотяков
Анотації на мовах:

Для довільних (у тому числі і багаточастотних) сигналів запропонований метод визначення структурних параметрів (швидкість модуляції або, що те ж саме, – тривалість інтервалу модуляції) на основі неортогональних розкладань при обліку реального допущення про невідоме значення несучої (середньої) частоти сигналу, що ідентифікується, що приводить до отримання цифрових записів в умовах істотного частотного розладу вхідних ланцюгів приймачів щодо істинного спектру сигналу.
Ключові слова: радіомоніторинг, сигнали, цифрова обробка, тривалість інтервалу модуляції