1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(133)'2015
  5. Геометричне моделювання та порівняльний аналіз енергетичних негармонічних детермінованих процесів в радіотехнічних колах і пристроях із змінними параметрами

Геометричне моделювання та порівняльний аналіз енергетичних негармонічних детермінованих процесів в радіотехнічних колах і пристроях із змінними параметрами

М.М. Горбачов
Анотації на мовах:

Розглянуто приклад вирішення завдання тривимірного геометричного моделювання і порівняльного аналізу енергетичних негармонічних детермінованих (періодичних) процесів в радіотехнічному колі (пристрої) із змінним параметром при дії вхідних негармонічних сигналів. Для вирішення цих завдань використано тривимірні геометричні моделі у вигляді режимних траєкторій та розроблений критерій оцінки ефективності.
Ключові слова: радіотехнічні кола і пристрої, змінні параметри,, детерміновані негармонічні сигнали, енергетичні періодичні негармонічні процеси, тривимірні геометричні моделі, режимні траєкторії, порівняльний аналіз