1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(133)'2015
  5. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ТА ВАРТОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ ОБ'ЄКТІВ РЕТ

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ТА ВАРТОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ ОБ'ЄКТІВ РЕТ

С.В. Лєнков, С.О. Пашков, К.Ф.Боряк, В.М. Цицарєв
Анотації на мовах:

Приводиться короткий опис програмного забезпечення (ПО), призначеного для прогнозування показників надійності (ПН) і вартості експлуатації (ВЕ) відновлюваних об'єктів радіоелектронної техніки (РЕТ). ПО засновано на вживанні імітаційної статистичної моделі (ІСМ) процесу відмовлень об'єкту на заданому періоді його експлуатації. Вихідна інформація про склад і структуру об'єкту, характеристики комплектуючих елементів і параметри моделювання вводиться і зберігається в базі даних (БД). Передбачається, що об'єкт РЕТ має ієрархічну конструктивну структуру і послідовно-паралельну надійну структуру. Як ПН і ВЕ обчислюються оцінки середнього напрацювання на відмову об'єкту, середнього часу відновлення, питомої вартості експлуатації та інших показників. ПО розроблено в системі програмування Delphi, БД побудована на основі СУБД Intrbase. Реалізовано ПО у вигляді програми ISMPN, призначеної для виконання на платформі Windows XP.
Ключові слова: програмне забезпечення, імітаційна статистична модель, об'єкти радіоелектронної техніки