1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(133)'2015
  5. Методика створення мозаїки зображень на основі даних безпілотних літальних апаратів

Методика створення мозаїки зображень на основі даних безпілотних літальних апаратів

А.С. Нечаусов, О.О. Замірець
Анотації на мовах:

Запропоновано методику створення мозаїки серії знімків на основі геометричного трансформування зображень. Методика адаптована для даних, отриманих з безпілотного літального апарату. Представлена структурна схема процесу координатної прив'язки і геометричного трансформування знімків. В якості методу геометричного перетворення зображень використаний метод білінійної інтерполяції, метод прив'язки по опорним точкам – поліноміальне перетворення першого порядку. Для подальшого застосування отриманих даних у галузі геоінформаційних систем запропонований сценарій картографічної прив'язки мозаїки зображень на місцевості.
Ключові слова: безпілотний літальний апарат, геометричне перетворення, картографічна прив'язка, мозаїка знімків, геоінформаційні системи