1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(133)'2015
  5. Розробка предикатні моделі прототипу структурованого об'єкта в базі знань

Розробка предикатні моделі прототипу структурованого об'єкта в базі знань

Кудхаир Абед Тамер
Анотації на мовах:

Запропонована предикатна модель представлення прототипу структурованого об'єкта. Дана модель використовує предикатну формалізацію для опису як структурної складової об'єкта, так і властивості його елементів. Це дозволяє розглядати властивості елементів в якості окремих понять, що забезпечує можливість поступового нарощування прототипу на основі введення нових понять і уточнення їх властивостей.
Ключові слова: алгебра скінченних предикатів, предикат, структурований об'єкт, прототип, подання знань