1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(133)'2015
  5. Модель оптимізації багатоетапного процесу управління літальним апаратом на основі диференціальних перетворень

Модель оптимізації багатоетапного процесу управління літальним апаратом на основі диференціальних перетворень

В.П. Гусинін, А.В. Гусинін, Я.О. Замірець
Анотації на мовах:

Запропоновано модель оптимізації багатоетапного процесу керування літальним апаратом, що побудовано на диференціально-тейлорівських перетвореннях математичної моделі задачі оптимального керування. Перевагою моделі є можливість моделювання процесів оптимального керування з кусочно-безперервними функціями, знаходити оптимальне керування без використання чисельних методів інтегрування диференціальних рівнянь, а також значно скорочує обсяг обчислень в процесі отримання розв’язку в чисельному вигляді.
Ключові слова: літальні апарати, оптимальне управління, диференціальні перетворення