1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(133)'2015
  5. РЕГУЛЯРНІ МАШИНИ ОБРОБКИ СКЛАДНИХ ПОДІЙ

РЕГУЛЯРНІ МАШИНИ ОБРОБКИ СКЛАДНИХ ПОДІЙ

В.В. Дорожинський
Анотації на мовах:

Стаття присвячена системам обробки складних подій. Обробка складних подій визначається алгоритмічними методами розпізнавання подій, що базуються на отриманні більш загальної інформації, або складних подій, за допомогою неперервного аналізу набору конкретних даних, або простих подій, за прийнятний час. Дослідження проблем та методи їх розв'язання, що пов'язанні з даною технологією, проведене автором разом з співавторами в в їх попередній статті, призвело до розробки математичної моделі таких систем. Ця модель називається машиною обробки складних подій (CEP-machine). Також в статті розглядаються деякі властивості машин обробки складних подій, пов'язанні з регулярними мовами. Показано, що для деяких класів складних подій, що можуть бути описані як регулярна мова, машина обробки складних подій може бути перетворена на автомат, що може розпізнавати ці події.
Ключові слова: перед-автомат, складна подія, математична модель, обробка подій, функція відгуку, обчислювальна функція, регулярна множина