1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(133)'2015
  5. Імітаційне моделювання веб-системи при атаках на вразливості компонент і конфігурацій

Імітаційне моделювання веб-системи при атаках на вразливості компонент і конфігурацій

Ю.Л. Поночовний, А.В. Боярчук, В.С. Харченко
Анотації на мовах:

У статті розглянуто особливості моделей функціонування веб-системи. Для трикомпонентної структури системи запропонована імітаційна модель, що враховує зміну параметра потоку атак на доступність сервісу DNS. Визначено особливості побудови імітаційних моделей, проаналізовано збіжність їх результатів з аналітичними багатофрагментним моделями. Зроблено висновки про можливість застосування імітаційних моделей при визначенні оптимального варіанта проведення аудитів та оновлення функцій безпеки системи в процесі її застосування.
Ключові слова: імітаційна модель, сервіс-орієнтовані веб-системи, оперативна атаки на доступність сервісів