1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(133)'2015
  5. ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ УЗАГАЛЬНЕНИХ ЧИСЕЛ ФІБОНАЧЧІ В КРИПТОГРАФІЧНИХ АЛГОРИТМАХ

ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ УЗАГАЛЬНЕНИХ ЧИСЕЛ ФІБОНАЧЧІ В КРИПТОГРАФІЧНИХ АЛГОРИТМАХ

В.Б. Уфимцева, М.Ю. Карпенко
Анотації на мовах:

В статті розглядається доцільність використання апарату арифметики Фібоначчі при розробці функцій хешування інформації. Точніше, побудова хеш-функцій на основі симетричного блочного перетворення інформації з використанням узагальнених чисел і матриць Фібоначчі. Розглянуті практичні принципи, проаналізовані властивості і показана перспективність цього напрямку досліджень в рамках удосконалення статистичних показників криптографічних перетворень за рахунок збільшення дифузії при використанні в схемах обміну підблоками мережі Фейстеля матричного перетворення Фібоначч.
Ключові слова: хеш-функція, симетричні криптографічні системи, числа Фібоначчі, схема Фейстеля