1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(133)'2015
  5. Дослідження залежності ефективної пропускної здатності дискретного каналу звязку бездротової сенсорної мережі від імовірності бітової помилки і довжини кадру даних

Дослідження залежності ефективної пропускної здатності дискретного каналу звязку бездротової сенсорної мережі від імовірності бітової помилки і довжини кадру даних

Р.А. Горбенко
Анотації на мовах:

Проведено дослідження факторів, що впливають на ефективну пропускну здатність дискретного каналу зв’язку бездротової сенсорної мережі стандарту 802.15.4. З метою проведення дослідження в статті вдосконалено марківську модель канального рівня бездротової сенсорної мережі. У запропонованій моделі враховується вплив повторної передачі кадру даних на ефективну пропускну здатність мережі за рахунок урахування кількості повторних передач і часу затримки. Визначено, що при впливі електромагнітних завад на каналу зв’язку вибір розміру кадру даних дозволяє більш ніж у два рази підвищити ефективну пропускну здатність.
Ключові слова: бездротова сенсорна мережа, марківська модель бездротового каналу зв’язку, ефективна пропускна здатність каналу