1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(133)'2015
  5. Методика визначення вимог до достовірності передачі інформації в системі управління мережевим ресурсом

Методика визначення вимог до достовірності передачі інформації в системі управління мережевим ресурсом

Ю.І. Лосєв, С.І. Шматков, К.М. Руккас, Олоту Олуватосин Давид , Ю.М. Малишко
Анотації на мовах:

У статті розробляється методика визначення вимог до достовірності передачі інформації в системі управління мережевим ресурсом. Запропонована методика дозволяє врахувати впливу помилок в каналі зв'язку на точність переданої інформації. На основі запропонованої методики визначено конкретні вимоги щодо ймовірності помилки для різних типів кодових комбінацій.
Ключові слова: кодова комбінація, достовірність передачі інформації, управління мережевим ресурсом, точність переданої інформації