1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(133)'2015
  5. Методи розподілу завдань між процесорами обчислювального кластера, які використовують засоби масштабування частоти

Методи розподілу завдань між процесорами обчислювального кластера, які використовують засоби масштабування частоти

С.В. Мінухін
Анотації на мовах:

Розглянуто методи розподілу незалежних завдань, одночасно надходять на виконання на паралельні процесори обчислювального кластера. Запропоновано методи розподілу завдань для однорідних і неоднорідних кластерних архітектур, що відрізняються методами попереднього сортування завдань вхідного потоку. Показано, що для досягнення необхідного рівня балансування міжпроцесорного завантаження для кластера з однорідною архітектурою доцільним є розподіл завдань з попереднім сортуванням вхідного потоку за зменшенню їх тривалості, для кластера з неоднорідною архітектурою - використання сортування завдань за зменшенню їх щільності, використовуваної для побудови допустимого розкладу виконання завдань, який оптимізує енергоспоживання процесора. Наведено результати обчислювальних експериментів, що підтверджують забезпечення високого рівня балансування завантаження за рахунок застосування запропонованих методів для різної кількості і типів процесорів обчислювального кластера.
Ключові слова: завдання, розподіл, масштабування частоти, сортування, тривалість, щільність завдання, обчислювальний кластер, середній коефіцієнт використання, процесор