1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(133)'2015
  5. Математична модель гомеостатичної системи і її застосування для розробки комп'ютерної системи класифікації

Математична модель гомеостатичної системи і її застосування для розробки комп'ютерної системи класифікації

О.І. Соловйова
Анотації на мовах:

Вирішено завдання побудови математичної моделі гомеостатичної системи, використовуючи структурнофункціональний підхід, при якому структуризація і деталізація моделі проводиться не в морфологічному, а тільки у функціональному аспекті і спостерігається лише динаміка рівня глікемії на периферії, з опосередкованим обліком через нього решти всіх істотних чинників. На основі запропонованої математичної моделі розроблений метод і критерій діагности, які використовуються в комп'ютерній системі класифікації.
Ключові слова: математична модель, комп'ютерна система, класифікація, гомеостатична система