1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(133)'2015
  5. Методика моделювання проблем аудиту аналітичного обліку в інформаційних технологіях автоматизованої обробки інформації та управління

Методика моделювання проблем аудиту аналітичного обліку в інформаційних технологіях автоматизованої обробки інформації та управління

Т.В. Нескородєва
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано методику множинно-формального моделювання проблем аудиту аналітичного обліку відповідно до аналогічної методики для синтетичного обліку, як складову частину методологічних основ створення та застосування інформаційних технологій автоматизованої обробки інформації та управління в аудиті. Виділено проблеми аудиту, що вимагають автоматизованої обробки інформації. Визначено послідовність відображень множин даних щодо можливих напрямків аналізу. Формалізовані проблеми аудиту аналітичного обліку. Методика проілюстрована на прикладі перевірці операційної діяльності.


Ключові слова: множинно-формальне моделювання, інформаційні технології автоматизованої обробки інформації, проблеми аудиту, аналітичний облік, операційна діяльність, методика