1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(133)'2015
  5. Порівняння вимог до математичної підготовки майбутніх військових та цивільних інженерів в кінці XIX – на початку XX століття та початку XXI століття

Порівняння вимог до математичної підготовки майбутніх військових та цивільних інженерів в кінці XIX – на початку XX століття та початку XXI століття

Г.С. Бобрицька, В.Ю. Дубницький
Анотації на мовах:

Розглянуто особливості математичної підготовки майбутніх військових і цивільних інженерів кінця ХIХ – початку ХХ століття і сучасних інженерів. Показано зв'язок рівня математичної освіти і обороноздатності держави. Виявлено історичні передумови розвитку математичної освіти майбутніх військових і цивільних інженерів. Проведено порівняльний аналіз часу, що виділяється на математичні дисципліни в системі середньої та вищої професійної освіти досліджуваного періоду і сучасної Україні. Проведено порівняльний історичний аналіз програм з математики для середніх і вищих навчальних закладів.
Ключові слова: підготовка майбутніх військових і громадських інженерів, обороноздатність держави, професійна діяльність інженерів, математична підготовка, рівень математичної освіти, програма математичної освіти, навчально-методичні матеріали, навчальна математична література, навчальний час, кінець ХІХ – початок ХХ ст