1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(133)'2015
  5. Аналіз розвитку дистанційної форми навчання

Аналіз розвитку дистанційної форми навчання

В.Х. Мурадова
Анотації на мовах:

У статті аналізується історія розвитку дистанційної форми навчання. Запропоновані три етапи еволюції дистанційної форми навчання. Для кожного із етапів побудовані моделі. У дослідженні також виконано аналіз ролі держави у розвитку дистанційної форми навчання. У статті розглянути технологічні аспекти освітнього процесу – використання у процесі навчання новітніх досягнень інформаційних та телекомунікаційних технологій. У дослідженні застосовано мову об’єктного моделювання UML. Побудовано прогностичну модель дистанційної форми навчання.
Ключові слова: дистанційна форма навчання, інформаційні технології, інтернет-навчання, тьютор, дистанційна освіта, телекомунікаційні технології, традиційне навчання, заочна форма навчання